Tuesday, June 25, 2024

AICTE 2016 - UCCBM, MGU

State Youth Festival NSS - MGU

NCRI Mahatma Gandhi University, Nalgonda

Krishna Pushkaralu - NSS MGU

Swach Pakhwada NSS MGU

Plantation with tree guard at MGU campus 2018

University Level NSS Youth Festival-2018

University Level NSS Youth Festival-2018